/
EN

Przeniesienie wykładu z 19.05.1928

Data powstania 19.05.1928
Powiązane miejsca Lwów, Warszawa
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina logika

    n           MINISTERSTWO
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
    n            PUBLICZNEGO      n               n               n         Do Rektoratu

W WARSZAWIE DN. 19 maja 1928 R.     n    n            Uniwersytetu Jana Kazimierza

Nº IVSW-5070/28.      n               n               n               n      we Lwowie.

W odpowiedziach należy powoływać się na Nr. powyższy.
Wykłady zlecone logiki dla medyków.-

Powierzoną doc.d-rowi Romanowi Ingardenowi
rozporządzeniem z d. 16.8.27r. Nº IVSW-8549/27 w
I trimestrze r.ak. 1927/28 1 godzinę wykładu zleconego
logiki dla medyków ministerstwo przenosi na III trimestr.-

    n                 Odpowiedź na pismo
    n           z dnia 9.V. 1928r. Nr. 3136.-

 

SENAT AKADEMICKI I REKTORAT        n               n                  p.o. Dyrektora Departamentu
UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA        n               n                         L Buszkowski
    n           WE LWOWIE                    n               n               n              (L. Buszkowski)
WPŁYNĘŁO dn. 25.V 1928 R.
L. 3347 EX 27/28 ZAŁĄCZN.

Druk. Państw. Nr. 39498 11.I.28 20.000.