/
EN

List do Państwowego Instytutu Wydawniczego z 15.12.1951

Data powstania 15.12.1951
Powiązane miejsca Kraków, Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

Prof. R.Ingarden                                                             n               Kraków, 15.XII.1951 r.
Kraków, Biskupia 14

 

Państwowy Instytut Wydawniczy
Dział Finansowo-Księgowy
Warszawa, ul. Foksal 17

Wysyłam równocześnie przekazem pocztowym kwotę 44,50 zł /czterdzieści cztery złote 50/100/ jako zwrot części kosztów podróży wypłaconych mi w dn. 5.bm. /wagon sypialny/. Nie mogłem już bowiem tego dnia dostać miejsca w wagonie sypialnym do Krakowa. Byłem wobec tego zmuszony przenocować w Warszawie i wyjechałem dopiero 6 bm pociągiem pospiesznym. Koszty tego były oczywiście znacznie większe niż wypłacona mi kwota za wagon sypialny którą zwracam. Uważam, że PIW nie może domagać się od nas, żebyśmy dwie noce z kolei spędzali w pociągu, zwłaszcza, że w dn. 5.XII. miałem jeszcze posiedzenie popołudniu w Sekretariacie Komitetu Redakcyjnego i nie mogłem tego samego dnia pospiesznym pociągiem powrócić do Krakowa. Jeżeli przeto PIW nie płaci automatycznie biletu sypialnego, to winno liczyć za nocleg i za diety na drugi dzień

                                            nn       n      n          n          n          n            /prof. R. Inagrden/