/
EN

Wniosek o przedłużenie urlopu z 17.12.1927

Dr R. Ingarden                                           n                                    Paryż, XIV. 28. Place Denfert
         n               n               n               n               n               n        Rochereau, Hotel Florider
         n               n               n               n               n               n               n     17.XII.27.r.

 

Do
  N KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO
      N                            we LWOWIE

przez
      N  DYREKCJĘ GIMNAZJUM I. im. M. KOPERNIKA
      N               we LWOWIE

 

            N               Załączając pismo Ministerstwa W. R. i O. P. przyznające mi zasiłek na pobyt zagranicą w celach naukowych w miesiącach lutym i marcu, proszę uprzejmie o przedłużenie mego urlopu. Ponieważ po powrocie do Lwowa będę musiał wykończyć i przygotować do druku dzieło, które obecnie piszę, a przy udzielaniu lekcyj w szkole byłoby to dla mnie rzeczą niemożliwą, przeto proszę uprzejmie Kuratorjum O.S.L. o łaskawe przedłużenie mego urlopu na całe drugie półrocze b.r.szk. Jest to dla mnie także z tego powodu bardzo ważne, bym mógł przez te kilka miesięcy uporządkować materiały, które tutaj zbieram. W przeciwnym razie rezultat mej podróży naukowej zostałby w znacznej mierze stracony, gdyż przy pracy w szkole i wykładach na uniwersytecie jest dla mnie rzeczą niemożliwą znaleźć jeszcze czas i siły na własną pracę naukową. Z uwagi na znaczne koszta, które poniosła Państwo Polskie, wysyłając mię na studja zagranicę, mam nadzieję, że Kuratorjum zechce łaskawie przychylić się do mej gorącej prośby.
      N               Zaznaczam, że dlatego dopiero teraz wnoszę to podanie, ponieważ dopiero wczoraj otrzymałem pismo Ministerstwa W. R. i O. P. /mimo, iż datowane jest 15.XI. br./, a bez załączenia tego pisma nie mogłem się zwracać do Kuratorjum O.S. L. z prośbą o przedłużenie urlopu.

Dr Roman Ingarden

Nauczyciel I. gimn. państw. we Lwowie