/

List do Polskiej Akademii Nauk z 17.05.1969

Data powstania 17.05.1969
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_71
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne
Dziedzina filozofia

Profesor Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                                n                            Kraków, 17 maja 1969 r.

Sekretariat I Wydziału P.A.N.
      n            n               w WARSZAWIE

      n        Przesyłam w załączeniu pismo, które otrzymałem z Sekretariat I PAN, a którego recepxcja Hotelu Sejmowego nie chciała respektować, twierdząc, że pismo to jest „listem prywatnym” i że w piśmie Sekretariatu do Hotelu Sejmowego, podającym spis członków PAN, dla których należało zarezerwować pokój, nie było mego nazwiska (co zresztą sam stwierdziłem), Rozmowa z recepcją była bardzo przykra, ponieważ od pierwszego pytania: „coto za nazwisko? była prowadzona ostrym tonem, co z mej strony musiało wywołać również ton podenerwowany. Odmówiono mi też odnajęcia pokoju „prywatnie”, oświadczając, że to jest wykluczone, gdyż to jest hotel w zasadzke tylko dla posłów, Postępowanie recepcji było jednak niekonsekwentne, albowiem profesorowi Steffenowi, który również nie był na liście udzielono jednak pokoju.
      n        Proszę uprzejmie Sektretariat I Wydziału o wystosowanie pisma do  d y r e k c j i  Hotelu Sejmowego domagające się przeproszenia mię za ten sposób załatwiania sprawy i potraktowania członka rzeczywistego PAN jako „osoby prywatnej, której nie można udzielić pokoju, i narażenie mię na kłopot poszukiwania w Warszawie o godz. 23 wieczór noclegu. Przypadkiem tylko dostałem ostatecznie pokój w Domu Nauczyciela (gdzie także nie było mię na liście).

(prof. Dr Roman Ingarden)