/

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

Data powstania 4.01.1938
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina filozofia

  n Wydział Humanistyczny          n                 n                 We Lwowie, dnia 4 stycznia 1938 r.
Uniwersytet Jana Kazimierza

 

       n         Nr. 8/38.             n                n                n                           II egzemplarz

 

 

 

W N I O S E K

Rady Wydziału Humanistycznego U.J.K.

z dnia 27 października 1937 r.

           n         

o mianowanie nadzwyczajnego profesora  dra Romana INGARDENA profesorem zwyczajnym filozofii.

 

 

 

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Dep. IV. BP-

                                                                                                       Warszawa.

 

18 prac drukiem.

wniosek w 2 egzempl.
Przedłożono Ministerstwu
XXX XXX
do l. 5-12/38 dnia 21.I.38.
XXX