/
EN

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

Dr Felix Kaufmann,
Wiedeń, XIX,
Döblinger Hauptstrasse 90
 n             n                       n                       n                                      Wiedeń, 23 marca 1936

Pan
n   Profesor Roman Ingarden,
        nnnnnn LWÓW.

         n                           Szanowny Panie Ingarden!

         n                   Serdecznie dziękuję za Pana drogi list. Bardzo się cieszę, że ma Pan nadzieję, że znajdzie czas na lekturę mojej książki podczas ferii wielkanocnych.
 n                           Słyszałem od Profesora Utitza, który przed paroma tygodniami przebywał w Wiedniu, że będzie Pan w maju zaproszony przez Cercle philosophique de Prague do wygłoszenia wykładu. Mam nadzieję, że się go Pan podejmie. Poprosiłem Profesora Utitza, żeby wysłał mi zaproszenie na to wydarzenie i bardzo chciałbym przyjechać, aby Pana tam zobaczyć, ale niestety w tej chwili nie jestem w stanie wyrwać się z biura. Czy mógłby Pan ewentualnie w ramach swojej praskiej podróży przyjechać również do Wiednia? Byłaby to dla nas wielka radość. Postarałbym się wówczas zorganizować tu dla Pana jakiś wykład, być może jakiś temat, który wiąże się z Pana książką o „Literackim dziele sztuki”. – Ponieważ pewnie chciałby Pan, aby wykład został opłacony, to musiałby się odbyć przed nieco szerszą publiką. Również w tym względzie proszę o Pana możliwie szybką odpowiedź, zanim wchodzące w grę organizacje ustalą cały program na semestr letni.
 n                           Z pewnością Pan słyszał, że Profesor Liebert, który jest teraz profesorem na Uniwersytecie w Belgradzie, powziął plan stworzenia międzynarodowego stowarzyszenia „Philosophia”, w czym zostanie wsparty przez Cercle philosophique. W czasopiśmie tego stowarzyszenia będą również wydane praskie wykłady Husserla, w międzyczasie porządnie opracowane.
 n                           Profesor Liebert pisze mi jeszcze, że chętnie by do tego czasopisma napisał wyczerpujące omówienie mojej „Metodologii nauk społecznych” i pyta mnie, czy mógłbym mu polecić jakiegoś recenzenta. Byłoby mi szczególnie miło, gdyby Pan był gotów podjąć się tej recenzji, gdyż jest Pan jednym z niewielu mających ku temu filozoficzne kompetencje. Z tego, co mi wiadomo, większość egzemplarzy recenzyjnych została rozesłana do czasopism z dziedziny nauk społecznych. Tym ważniejsze byłoby dla mnie, aby w międzynarodowo czytanym czasopiśmie filozoficznym mieć omówienie jakiegoś prawdziwego fachowca. Czy mógłbym Pana prosić, aby tak prędko jak to możliwe, dał mi Pan znać, czy się Pan zgadza podjąć tego omówienia, ponieważ Profesor Liebert czeka na odpowiedź ode mnie. Zobowiążę go potem do tego, by wystosował do Pana bezpośrednie zaproszenie. Pozostawił również w mojej gestii wysłanie egzemplarza recenzyjnego przez wydawnictwo bezpośrednio do wybranego przeze mnie recenzenta i od razu bym to zorganizował, jeśli tylko chciałby Pan taki egzemplarz. Jeśli jednak wystarczy Panu mój egzemplarz z dedykacją, to bardzo bym się z tego powodu ucieszył, ponieważ wydawnictwo ograniczyło egzemplarze recenzyjne do bardzo małej liczby a w przypadku takiego nie w pełni jeszcze rozwiniętego czasopisma jak „Philosophia” jakikolwiek inny egzemplarz aniżeli recenzyjny musiałby być wykluczony.
 n                           Jestem teraz znów relatywnie wypoczęty po pracy ostatnich lat i staram się opracować jakiś naukowy program ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych. W końcu mogę też gruntownie przestudiować Pańską książkę „O literackim dziele sztuki”. Pan Hans Lassner, uczeń Husserla, udostępnił mi ją. Mam nadzieję, że za parę tygodni będę w stanie przesłać Panu moje uwagi. Właśnie dziś dostałem również prospekt „Studia philosophica”. Nie chciałbym się dopuścić zaniedbania i nie poinformować o tym moich filozoficznych znajomych.
 n                           Z Profesorem Husserlem pozostaję w kontakcie listownym. Wydanie jego manuskryptów jest – również z tych podanych przez Pana powodów – rzeczywiście poważnym problemem. Również o tym chciałbym z Panem jak najprędzej pomówić.
 n                           U nas w domu wszystko w porządku.
 n                           Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami, również od mojej małżonki, która bardzo by się ucieszyła, mogąc Pana u nas wiosną powitać,

 

Pański
Felix Kaufmann