/

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

Powiązane miejsca Warszawa
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_71
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina filozofia

DYREKTOR I KOLEGIUM KIEROWNICZE
INSTYTUTU SZTUKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

uprzejmie proszą

Prof. dr. Roman Ingarden

o wzięcie udziału w dyskusji naukowej
na temat:

PROBLEMY
KULTURY ARTYSTYCZNEJ
W POLSCE LUDOWEJ

Dyskusja odbędzie się w dniach 3 — 4 lipca 1968 r. :
w siedzibie Instytutu Sztuki PAN
Warszawa, ul. Długa 28

początek obrad o godz. 9.15

Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę
ewentualności kontynuowania dyskusji w sobotę
w godzinach przedpołudniowych