/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.04. 1970

Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14           n             n             n             n        Kraków, 28.4. 70.

 

Drogi Władysławie,

          n   w niedzielę ubiegła odbyło się tu posiedzenie Komitetu Wydawania pism K. Twardowskiego (przez T. Czeżowskiego), między innymi rozważano sprawę wykładów K.T. pt. Teoria poznania r. 1925 i Teoria badań indukcyjnych, wykłady trochę wcześniejsze, razem ok. 8 arkuszy. Pytano mię, czy mogłaby to wydać BKF w PWN. Ponieważ niegdyś mówiono o pismach Twardowskiego powiedziałem, że uważam, że to leży w granicach możliwości i że się porozumiem z Tobą, czy tę sprawę byłbyś skłonny poprzeć. Tekst pierwszego wykładu jest przepisany i przygotowany do druku, druga część ma być przepisana. Całość podjął się przeczytać T. Czeżowski i ewentualnie ocenić, czy ten tekst należy drukować. Piszę więc o tym wszystkim do Ciebie z uprzejmą prośbą, o informację, jak się do tej sprawy ustosunkujesz. Po otrzymani Twej odpowiedzi i pozytywnego rozstrzygnięcia Czeżowskiego jestem skłonny wnieść sprawę do Komitetu BKF.
  n          Kiedy wyjeżdżasz do Włoch? Wczoraj słyszałem Twój głos (zresztą silnie zmieniony ) w telewizji, wykład. Czy to z cyklu wykładów organizowanych przez PAN? Ja na ankietę jeszcze nie odpowiedziałem, ale ewentualnie rozważam, żeby się zgłosić. Co myślisz o tym (naturalnie dopiero w jesieni.

n            Serdecznie Cię pozdrawiam

                                                           /podpis/ Twój Roman