/
EN

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

ANKIETA

skierowana do byłych więźniów politycznych

z czasów okupacji niemieckiej

 

n      Cel ankiety wymaga, żeby na początku wyszczególnić: 1/ płeć, 2/ wiek, 3/ zawód, 4/ gdzie i jak długo przebywało się w obozie lub więzieniu, przy czym wystarcza podać miesiące i lata. Nazwiska nie ujawniać. Z doświadczeń obozowych zwrócić uwagę na wewnętrzne, duchowe przeżycia, na dokonywujące się w duszy procesy.

n     Pytania są następujące:

  1. Co najwięcej w obozie i więzieniu trzymało?
  2. Co mnie tam najbardziej bolało i dręczyło?
  3. Czy tam odczułem dla kogoś głębszy szacunek i dlaczego?
  4. Czy poza zajęciami przymusowymi i wbrew zakazom robiłem coś, lub działałem z własnej inicjatywy albo w porozumieniu z towarzyszami?
  5. Czy w tym czasie pogłębiłem lub zmieniłem pogląd na jakieś ważne zagadnienie życia?

n     Łaskawe odpowiedzi proszę wysyłać pod moim adresem:

Ks. Konstanty Michalski
Prof. Uniw. Jag.
Kraków, Stradom 4.