/
EN

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.07.1939

Data powstania 4.07.1939
Powiązane miejsca Lwów, Warszawa, Zakopane
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu kartka pocztowa

4.VII 1939

Szanowny i Kochany Panie Profesorze: Jestem już w W[arszawie] i zostanę do 10/VII. Drugi egz[emplarz] mojej pracy posiadam. Czy otrzymał Pan moją kartkę spod Grodna, w której dziękowałem i donosiłem, że tytuł jest omyłkowy: egz[emplarz] jest kompletny.

ŁOPS PR 3W

Potem jadę do Zakopanego. (Prawie to widać było z miejsca mego pobytu) [na karcie poczt[owej] ogólny widoczek Grodna].

 

 

Kartka pocztowa

 

Pan Dr Roman Ingarden
Prof. Uniw. J.K.
Lwów
Pawlikowskiego 19