/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

Prof. R. Ingarden                                                                                                          Kraków,  dn.  26.V.1952 r.
Kraków, ul, Biskupia 14
n               L 26/52

Do
n   Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii
n   Przy Państwowym Wydawnictwie Naukowym
n   Warszawa, ul. Nowy Świat 35 m. 4a

 

Przesyłam w załączeniu:
1. „Prolegomena” Kanta w tłumaczeniu B. Bornsteina w opracowaniu przez J. Suchorzewską.|
2. Uzasadnienie metafizyki moralności I. Kanta w tłumaczeniu M, Wartenberga , tłumaczenie przejrzał R.Ingarden
ad.1. Tekst został przeze mnie przejrzany i poprawiony. Poprawki są przeważnie natury stylistycznej. Zasadnicza terminologia zastosowana przez Bornsteina została zachowana do czasu, jak zostanie zdecydowana zasadnicza terminologia dla tłumaczeń Kanta w ogóle. Gdy to się stanie przejrzę ponownie cały tekst i dokonam ewentualnych zmian.
Sądzę, że wstęp Bornsteina może pozostać bez zmian, prócz uwag dotyczących terminologii, gdyby ta miała ulec zmianie przy przygotowaniu do d ruku. Także przypisy Bornsteina i Suchorzewskiej można zachować w ich obecnej postaci.
Wobec dokonanej przeze mnie rewizji pracy p. Suchorzewskiej sądzę, że może być jej wypłacone należne jej honorarium /dalsza data/. Prócz tego winny być jej wydane dokładne instrukcje co do indeksu na podstawie ogólnego regulaminu dla indeksów.

ad. 2. W myśl umowy przesyłam zrewidowany tekst tłumaczenia Wartenberga wedle jej nowego, przeze mnie nadanego mu brzmienia. Zasadnicza terminologia została zachowana bez zmian, a poprawki dotyczą jedynie pewnej ilości miejsc nie całkiem wiernie przetłumaczonych tudzież spraw natury stylistycznej. Poprawki stylistycznej są na ogół bardzo obfite, ale dotyczą głównie szyku.
Z chwilą ustalenia ogólnej terminologii dla tłumaczeń dzieł Kanta, całość tłumaczenia Wartenberga zostanie poddana przeze mnie jeszcze jednej rewizji, przy czym zmiany byłyby na ogół nie wielkie, albowiem główne terminy Krytyki czystego rozumu, które ewentualnie może ulegną zmianie występują stosunkowo rzadko w Uzasadnieniu Metafizyki Moralności.
Wobec dostarczenia przeze mnie nowego tekstu Uzasadnienia metafizyki Moralności proszę uprzejmie o wydanie polecenia wypłacenia mi honorarium wedle umowy.

 N           N            N            N            N            N          R. Ingarden

 N            N               N            N            N            N         /prof. R. Ingarden/