/
EN

Oświadczenie z 01.05.1924

Data powstania 1.05.1924
Powiązane miejsca Toruń
Sygnatura w archiwum b.d.
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument
Dziedzina matematyka

Do
     n  Kuratorjum Okręgu Szkolnego
     n      Pomorskiego
     n         n    w Toruniu

 

       n    W związku z propozycją, uczynioną mi przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Pomorskiego pismem z dnia 7.IV 1824 r. nr 3590/III, oświadczam niniejszem, że podejmuję się na kursach wakacyjnych dla nauczycielstwa szkół powszechnych w Okręgu Szkolnym Pomorskim wykładów oraz prowadzenia ćwiczeń praktycznych z następujących przedmiotów                matematyki
ewentualnie także z

Wykłady mogę objąć w terminach: A, B, C, D. (niepotrzebne wykreślić)

Poniżej podaję potrzebne szczegóły personalne:

1)imię i nazwisko             Roman Ingarden

2)stanowisko służbowe i szkoła, w której stale pracuję
nauczyciel gim. państw. w Toruniu

3)studja i kwalifikacje zawodowe (dokładnie)
doktorat filozofji, uniwersytet we Fryburgu Badeńskim

4)zaliczone lata pracy     5             grupa i szczebel uposażenia        VIII b

5)dodatek ekonomiczny dla        osób

6)dokładny adres (mieszkanie, ewent. także nr. telefonu)             Toruń, Mickiewicza 115 II p.

       n           n           n        w Toruniu dn 1 maja 1924 r.

       n           n           n           n           n    Podpis: Dr Roman Ingarden

 

Miejsce na uwagi i życzenia, które będą uwzględnione w miarę możności.
Wykłady mogę objąć tylko w tym wypadku, jeżeli mógłbym uzyskać stanowisko prelegenta na kursie w Wejherowie w lipcu br.

 

Nr.R.75/24.