/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.01.1933

Lwów, 12.I.1932.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze i Prezesie!

            Przedewszystkiem bardzo dziękuję za łaskawe zwrócenie się do mnie z propozycją, bym wygłosił odczyt na najbliższem posiedzeniu związanem z Walnem Zgromadzeniem P.T.F. Propozycję tę przyjmuję i postaram się przygotować odczyt odpowiedni. Pragnąłbym jednak, by Wielce Szanowny Pan Profesor raczył się wypowiedzieć, który z tematów, które mi się w tej chwili nasuwają, wydawałby się Panu Profesorowi odpowiedniejszy w danej sytuacji. Mógłbym mianowicie wygłosić jeden z następujących odczytów:

            1. Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego.,

            2. „Méditations Cartésiennes” E. Husserla, /odczyt przedewszystkiem sprawozdawczy, choć starałbym się dołączyć pewne uwagi krytyczne. Byłby to jednak odczyt dość trudny, ale dający za to obraz dzisiejszego stanowiska Husserla/.

            3. Zagadnienie istnienia dzieła literackiego.

            Temat drugi dałby mi oczywiście najwięcej roboty. Toteż byłbym wdzięczny Wielce Szanownemu Panu Profesorowi za łaskawe zawiadomienie mię w niezbyt odległym czasie, który z podanych tematów najwięcej zdaniem Pana Profesora nadawałby się na temat tego odczytu. Na zakończenie pragnę zaznaczyć, że powodem niewykonania dotychczas mego zamiaru, by w roku bieżącym wygłosić odczyt w Tow. Filozoficznem był jedynie brak czasu. Odczyt o logice formalnej i transcendentalnej Husserla uważam za zbyt trudny, o ile miałby się odbyć na posiedzeniu związanem z Walnem Zgromadzeniem. Dlatego proponuję inne tematy.

Łączę wyrazy głębokiego poważania i szacunku

Roman  Ingarden

P. Scr. 12 luty przypada na niedzielę, wobec tego W. Zgr. odbędzie się prawdopodobnie w sobotę 11.II.?