/
EN

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.05.1961

                                                                           Kraków, 20. V 1961 r.

Drogi Władysławie,
n                  bardzo żałuję, że tak się akurat nieszczęśliwie złożyło, że nie zobaczyliśmy się. Już po wysłaniu listu do Ciebie zdecydowałem się przyjechać do Warszawy na dwa dni, na posiedzenie PAN-u i na posiedzenie Zarządu PTF. Miałem nocować, jak zwykle u mego szwagra, więc nie zamówiłem sobie hotelu. Tymczasem po przyjeździe wczoraj rano do Warszawy zastałem zarówno szwagra, ja i szwagierkę w stanie dość ostrej grypy, co uniemożliwiło mi przenocowanie u nich. Starania o nocleg w hotelu przez AN nie przyniosły wyniku, więc postanowiłem wracać, choć miałem jeszcze trochę nadziei, że znajdę nocleg u Ajdukiewicza. Ale nadzieje te również się nie zrealizowały (już pop bytności u Ciebie), wobec tego doręczyłem Ajdukiewiczowi nasze różne papiery Oddziału Krakowskiego do załatwienia i obarczyłem go rolą wniesienia w moim imieniu postulatu Zarządu PTF o subwencję na pokrycie kosztów przepisywania dyskusji zanotowanych na magnetofonie. Ostatecznie wyjechałem przez Katowice do Krakowa, i jestem po dwu nocach nieprzespanych (bo dziś nie miałem sleepingu) dość w marnej kondycji.
n                  U Ciebie zjawiłem się akurat w porze, gdy Państwo wyszli na miasto. Ale nie chciałem dzwonić zaraz po obiedzie między 14 a 16 – czyli w przerwie między posiedzeniami PAN, bo przypuszczałem, że w tym czasie śpisz i nie chciałem Cię budzić, a prócz tego byłem przekonany, że jeszcze raczej nie wychodzisz z domu. Tak tedy się to wszystko nie udało.
n                  Nie wiem, kiedy teraz będę w Warszawie, więc nie wiem też, kiedy się zobaczymy. W ciągu lipca będziemy z żoną w Rabce w Stasinie (dom UJ), potem zapewne w Krakowie. Miałem zamiar pojechać do Montpelier we wrześniu, ale jakoś się to nie składa. Pewnie nic z tego nie będzie.
n                  Spodziewam się, że dziś popołudniu m.i. zostanie załatwiona sprawa regulaminu Sekcji estetycznej, ale myślę, że to dotyczy sekcji jako całości PTF, zaś sekcje poszczególnych oddziałów mogą się odbywać niezależnie od tego. Toteż odbyliśmy już dwa posiedzenia, a następne ma być w przyszłym tygodniu. Mówimy o różnych sprawach związanych z zagadnieniem wartości dzieła sztuki resp. przedmiotu estetycznego. Cała dyskusja jest notowana na moim magnetofonie, a potem przed następnym posiedzeniem przepisana i dostępna członkom Sekcji. Ja prowadzę dyskusję, wprowadzając w każde posiedzenie, porządkując i uzupełniając wyniki posiedzenia poprzedniego. Niegdyś we Lwowie, prowadziłem takie dyskusje przez kilka lat. Niestety nie miałem wtedy magnetofonu. Teraz dokumentacja jest pełna, co bardzo jest korzystne dla dalszego ciągu dyskusji. (x) Bierze stale udział około 20 osób. Ciekawy jestem, co nam się uda zrobić.
n                  Z faktu, że zastałem w domu, o tyle się ucieszyłem, że widać noga Twoja jest już w stanie zadowalającym.

n                  Mówiłeś mi niegdyś, że przyślesz mi recenzję Markiewicza do wglądu. Chętnie bym ja przeczytał przed drukiem, i ewentualnie dopowiedział. Markiewicz bierze obecnie udział w Sekcji Estetyki i wkład jego, jak dotąd jest pozytywny.
n                  Kończąc proszę o kilka słów, jak to był na dzisiejszym posiedzeniu PTF. Będąc u Ciebie chciałem Ciebie prosić o poparcie naszej prośby o subwencje na protokoły Sekcji, niestety nic z tego nie wyszło.

n                          n                  Serdecznie Cię pozdrawiam

                                                           /podpis/ Twój Roman

Nota bene, sprawa habilitacji Gałeckiego się wikła. Fritzhand we Wrocławiu zaprotestował przeciw tej habilitacji, a m.i. też przeciw temu, żebyś Ty był recenzentem pracy. Mieli to przesłać do UJ, ale, jak dotąd, zdaje się nic nie przyszło. Czy mógłbyś się podjąć recenzji pracy habilitacyjnej Gołaszewskiej, która napisała obszerne studium o podstawach filozoficznych krytyki literackiej.
Jak się realizują plany Twego wyjazdu do Ameryki? Nota bene, mój artykuł o Poetyce Arystotelesa będzie drukowany w Journal of Aesthetics.