/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 26.04.1937

Data powstania 26.04.1937
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie publikacyjne
Dziedzina filozofia

Lwów, dnia 26. kwietnia 1937.

 

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Zwracam stronice 19–32 rozprawy Łempickiego z następującemi uwagami:

1) str.20 w.10 od d. : zmieniłem den na seinen, o czem już była mowa.

2) str.21 w.12 od d. : zmieniłem Philosophieren na Philosophie.

3) str.21 w.9 od d. : uważam za konieczne przed wyrazem ihres powtórzyć wyraz wegen.

4) str.21 w.17 od d.. Mam grube wątpliwości czy wyraz fasst jest stylistycznie poprawny i zrozumiały; jeśli Pan Kolega się zgodzi proponuję zamiast tego wyrazu napisać erfasst albo betrachtet albo untersucht.

5) str.23. w.6 od d.. Sądzę, że przed Unmittelbarkeit trzeba powtórzyć gegenüber der.

6) str.29 w.16 od d. : czy herrschende pisze się istotnie dzisiaj przez 2 r? za moich czasów szkolnych pisało się przez jedno.

7) Co się tyczy spacjonowania nazwisk, przeprowadzona została w składzie, jak mi się zdaje, zasada, że spacjonuje się nazwiska, gdy występują po raz pierwszy. Chociaż zasada ta nie została przeprowadzona konsekwentnie (por. str.19 w.13 od g.) i chociaż odbiega ona od zasady spacjonowania w tomie pierwszym Studjów, zostawiłem rzecz tak jak jest, gdyż chcąc dokonać jakichś zmian, musiałbym się przedewszystkiem z Panem Kolegą porozumieć co do zasady. Nadto powstałaby ogromna ilość poprawek.

8) Interpunkcję starałem się doprowadzić do stanu zgodnego z interpunkcją tomu I.

 

            Proszę zażądać w drukarni jeszcze jednej korekty i przysłać mi ją wraz z korektą tutaj załączoną.

            Załączam kwit na 60 zł oraz wypisane z I. tomu przykłady interpunkcji.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia.

K. Twardowski