/
EN

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 30.03.1963

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                   n           n                     Kraków, 30.III.1963.r.

 

Szanowna Pani Redaktor,

  n      n      n    w odpowiedzi na list Pani z dn. 26 bm. w sprawie wydania pism L. Blausteina podaję spis jego prac filozoficznych, które moim zdaniem powinny by wejść w skład ewentualnej reedycji:

 1. Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmiocie przedstawień, Lwów, Lwowskie Towarzystwo Naukowe, 1928, str.95
 2. Przedstawienia imaginatywne, studjum z pogranicza psychologii i estetyki, wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów, 1930. str. 63. /mały format/
 3. O naoczności jako właściwości niektórych przedstawień, Księga Jubileuszowa P. Tow. Filoz., Lwów, 1931
 4. Przedstawienia schematyczne i symboliczne, Badania z pogranicza psychologii i estetyki, Lwów, P.T.F. ? 1931
 5. Przyczynki do psychologii widza kinowego, Poznań, 1933
 6. O zadaniach psychologii humanistycznej, 1935.
 7. O ujmowaniu przedmiotów estetycznych, Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna, Lwów, 1938, str. 29.
 8. O poznawaniu dzieła literackiego w szkole, Polonista II, maj-czerwiec 1938.
 9. O percepcji słuchowiska radiowego, Polskie Radio /maszynopis/, 1938 str. 75 /podobno także Kwartalnik Psychologiczny 1939.
 10. Niektóre zagadnienia wychowania estetycznego, Chowanna 39.
 11. Rola percepcji w doznaniu estetycznym, Przegląd Społeczny, 1936 /lub Przegląd Filozoficzny 1937/
 12. O imaginatywnym świecie sztuki, Miesięcznik literatury i sztuki, 1936, rocznik II. Nr 8-9.
 13. Das imaginative Kunstwerk und seine Gegebenheitsweise, Akta II Kongresu Estetyki w Paryżu, 1937.,str. 4.
    n      n    Poza tym istnieją różne artykuły z dziedziny wychowania i nauczania, ale te chyba nie należałoby włączać do ewentualnego tomu pism filozoficznych. Ponieważ prawie cała moja biblioteka pozostała we Lwowie, m.i. prace Blausteina, więc nie mogę w wielu wypadkach podać objętości wymienionych artykułów, ani dokładnych danych bibliograficznych. Myślę jednak, że w Bibliotece Narodowej dane te można by uzyskać. Mam wrażenie, że projektowany tom nie przekroczyłby 400 stron druku. Wobec tego, że prace Blausteina były wydawane częściowo we Lwowie, częściowo zaś są rozsiane w niedostępnych dzisiaj czasopismach, więc właściwie to nie jest reedycja.
    n      n    Jeżeli byłyby potrzebne jakieś dalsze informacje z mojej strony, to chętnie zawsze nimi służę. Prace Blausteina są wszystkie na wysokiem poziomie naukowym, a choć są w znacznej mierze tylko artykułami, a więc raczej przyczynkami, to jednak w całości dają obraz jego stanowiska. Ostatnia praca Blausteina / może owoc ostateczny jego wieloletnich dociekań, p.t. Aestetische Perzeption była przyjęta do III tomu Studia Philosophica i nawet złożona /W III korekcie/, gdy władze Sowieckie po wkroczeniu do Lwowa kazały skład rozsypać wraz z całym już złożonym tomem. Ponieważ
    n      n    Blaustein został wraz z rodziną aresztowany przez Gestapo w r. 1941 i zginął w obozie na Janowskim we Lwowie, zdaje się w tym samym roku, wydaje się, że przepadły też jego rzeczy, a więc i znajdujące się u niego arkusze korektowe i maszynpis tej rozprawy /ponad 100 stron druku, sam przeprowadzałem korektę w lecie r. 1939/. Nie jest wykluczone, że przeżył wojnę jego brat
  lekarz /?/ nie jest tedy wykluczone, że on uratował też prace Blausteina, nie mam jednak pojęcia, jak by się można o tym dowiedzieć, i w jakiej mierze przypuszczenie tonjest prawdopodobne.
    n    VGdyby Redakcja Filozoficzna istotnie przystępowała do wydania pism Blausteina i życzyła sobie posiadać jakiś wstęp o dorobku naukowym Blausteina, mógłbym go napisać, ale musiałbym mieć dostarczone jego pisma, bo sam ich wcale nie posiadam, a już dziś nie wiele pamiętam z ich treści.

  n      n      n      n      n      n      n    Łączę wyrazy prawdziwego poważania

  n      n      n      n      n      n      n      n      n   n      n         n    /Roman Ingarden/