/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

Warszawa, 19. VIII 1919 r.
Jasna 32. m.2.
od 1.IX : Złota 41. I p.

 

Jaśnie Wielmożny Panie Profesorze!

 

            Przesyłam w załączeniu sprawozdanie z III. tomu „Rocznika fenomenologicznego” dla „Ruchu”. Niestety okaże się ono może trochę za długie, ale nie było możliwem uczynić je krótszem, jeżeliby nie miało stracić wszelkiej wartości. Musiałem zwłaszcza omówić trochę szczegółowiej pracę p. Conrad-Martius. Możnaby jednakże w ostatecznym razie podzielić to sprawozdanie na dwa numery „Ruchu”. Wziąłem nadto niektóre mniej ważne ustępy w klamry zrobione niebieskim ołówkiem. Ustępy te możnaby – gdyby nie było innej rady – opuścić. Wolałbym jednakże, gdyby sprawozdanie me mogło się ukazać tak, jak jest w całości i w jednym numerze. Co do sprawozdania z II tomu i z kilku rzeczy M. Schelera, to nadeślę je w ciągu jesieni. Teraz bowiem muszę inne rzeczy załatwić, a i tak w jednym numerze nie mogłoby się wszystko ukazać. Chciałem jeszcze pierwotnie napisać krótki artykulik dla „Ruchu” o głównych dążeniach fenomenologów, ale gdy zacząłem pisać, rzecz mi się rozrosła, tak że będzie z tego większy artykuł, który może umieszczę w „Przeglądzie” albo spożytkuję w jakich odczytach na ten temat.

            Za kilka dni zaczyna się niestety praca w szkole. Nie będę mógł więc znowu poświęcać całego czasu filozofii. Ale trudno, jakoś żyć trzeba. Sądzę jednak, że mimo tego uda mi się w ciągu jesieni ukończyć pracę o „petitio principii”.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania

Dr Roman Ingarden