/
EN

Wniosek o zniżkę godzin z b.d.

Do

n      KURATORIUM OKRĘGU SZKOLNEGO LWOWSKIEGO

we LWOWIE

przez

DYREKCJĘ II. PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM

we LWOWIE

 

n      W myśl załączonego pisma Dziekanatu Wydziału Humanistycznego Dyrekcja Funduszu Kultury Narodowej przy Prezesie Rady Ministrów przyznała mi na bieżący rok szkolny stypendjum celem umożliwienia mi dalszych studjów i pracy naukowej. Wskutek tego 1/. donoszę, że z dn. 1.XI.b.r. przestaję udzielać matematyki i propedeutyki w gimnazjum prywatnem SS Urszulanek, 2/. proszę uprzejmie Kuratorjum O. S. L. o łaskawe przyznanie mi w bieżącym roku szkolnym płatnej zniżki godzin do połowy ilości godzin obowiązkowych. Tylko bowiem w razie udzielenia mi przez Kuratorjum takiej zniżki będę mógł wykorzystać uzyskane stypendjum i wykończyć rozpoczęte prace. O udzielenie mi tej zniżki godzin proszę także z tego powodu, że jako docent Uniwersytetu Jana Kazimierza mam powierzone w b.r. ak. 2 godziny wykładów i 2 godziny ćwiczeń tygodniowo.

Dr Roman Ingarden
docent Uniwersytetu Jana Kazimierza
nauczyciel II państwowego gimnazjum
we Lwowie