/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.01.1925

                                                                                                                   Wilno, 21. stycznia 1925.

WSzanowny Panie!

Dziękuję serdecznie za list z 14. bm., zarazem jeszcze dla uniknięcia nieporozumienia pragnę zaznaczyć, że wyrażając nasze przekonanie, które żywimy razem z p. Riemerem, o tem, jakby nam było przyjemnie, gdyby Pan przybył do Wilna, nie miałem zamiaru w żaden sposób wchodzić w drogę porozumieniu  Pana z Prof. Twardowskim, o którem wiedziałem w sposób ogólnikowy. Cieszę się dla Prof. Twardowskiego, że sprawa Pańskiego przeniesienia się do Lwowa nabrała już tak realne formy i z pewną zazdrością myślę, że we Lwowie gromadzi się znów sympatyczne grono filozoficzne, w którym nie będę mógł brać udziału.

            W ciągu najbliższych feryj obiecuję sobie gruntownie przestudiować „Essentiale Fragen”, które już z pobieżnego przejrzenia widzę, zawierają blisko mnie interesujące zagadnienia. W czasie kursu wykłady tyle kosztują mnie czasu, że na coś innego niewiele mi go pozostaje.

                                                        Łączę serdeczny uścisk dłoni i wyrazy szczerego poważania

                                                                                                                Czeżowski