/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 25.10.1921

Data powstania 25.10.1921
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

We Lwowie, 25. X. 1921.

 

 

            Szanowny Panie Doktorze!

            Zanim zdołam na listy Pana Doktora z 8.IX. i 22.X. odpisać obszerniej, spieszę przesłać wyrazy bardzo serdecznej wdzięczności za ofiarowany mi egzemplarz Pańskiej dysertacyi. Obiecuję sobie po jej lekturze wiele przyjemności i pożytku i wiem, że się nie zawiodę! Kazikowi odczytam odpowiednie ustępy Pańskiego listu.

            Rękopisu zawierającego odpis rozprawy Bergsona nie wysłałem jeszcze – chociaż odpis jest gotów, wymaga on jeszcze skolacyonowania z egzemplarzem drukowanym. Skoro to będzie załatwione, wyszlę odpis.

            Raz jeszcze dziękując za wielką przyjemność, którą mi Pan Doktor sprawił swą przesyłką, łączę serdeczne wyrazy i pozdrowienia

Dr K. Twardowski