/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.12.1965

Data powstania 22.12.1965
Powiązane miejsca Kraków, Paris
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_71
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                      N                         Kraków, 22 grudnia 1965 r.

 

Polska Akademia Nauk
Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą
Pałac Kultury i Nauki
Warszawa

 

Załączając komunika redakcji Revue d’Esthetique w Paryżu zapytuję uprzejmie, czy Polska Akademia Nauk mogłaby zaprennumerować dla mnie wymienione czasopismo od początku roku 1966, z tym, że gotowy jestem w razie pozytywnej odpowiedzi przesłać na ten cel odpowiednią kwotę /o której obliczenie w złotych uprzejmie proszę.

 

/prof. Dr Roman Ingarden, senior/
członek rzeczywisty PAN