/
EN

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.09.1963

Data powstania 10.09.1963
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_51
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14                                     n                                         Kraków, 10 września 1963
tel. 365-47

Polska Akademia Nauk
Biuro Współpracy z Zagranicą
WPani Faussek

Donoszę uprzejmie, że zgodnie z możliwością, zaznaczoną w paszporcie zwróciłem dziś mój paszport w Komendzie Wojewódzkiej, Kraków, gdzie oświadczono mi, że paszport zostanie przesłany do Warszawy.
Byłem zarazem w Narodowym Banku Polskim, gdzie oświadczono mi, iż mogę, przesłać sumę 26 fr.szw. zwrotnej zaliczki, jaką otrzymałem przed wyjazdem z Warszawy, do PAN, Wydział Dewizowy, jeżeli uzyskają wiadomość, w jakim Oddziale NBP Polska Akademia Nauk ma swoje konto. Proszę tedy uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię o tej sprawie, w takim razie prześlę niezwłocznie wyżej wymieniona sumę. Jeżeli PAN jednak domaga się, bym sumę te zwrócił osobiście, to zapytuje, czy musze to zrobić od razu /musiałbym w tym celu osobno jechać do Warszawy/, czy też mogę te sprawę załatwić, przy najbliższym pobycie w Warszawie.

/prof. Dr Roman Ingarden/
Członek rzeczywisty P.A.N.