/
EN

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

  n            Dla Prof. Ingardena!

  n            Kochany Panie,

nie wiem, jak się może się skończyć ze mną. Jeżeliby się miało skończyć na zawsze tu na ziemi, to chciałbym się najpierw pożegnać z Panem jako ze szczerze życzliwym mi człowiekiem i niemal przyjacielem. Nie lubię wyznań sercowych i dlatego niech to Panu wystarczy.
  n            Mam do Pana prośbę.
Została u mnie w zielonej tece rozprawa o Dantem, której nie uważam za wykończoną.
  n            Cały rozkład ma dwa rozdziały i 5 zagadnień jest decydujący. Znajduje się w polskim wstępie przed przekładem francuskim.
R.I. Przekład francuski 1go paragrafu należałoby przejrzeć z tekstem polskim w ręce. Mógłby do układu stron tekstu polskiego przydać ks. Weissman ze seminarium Śląskiego, bo on mi pierwszy i drugi paragraf pisał na maszynie: od biedy może tak zostać bez kompromitacji, chociaż dziś napisałbym go inaczej.
  n            Drugie zagadnienie trochę mi się rozlazło w tekście pisanym w stanie zmęczenia, wymagałoby więcej koncentracji.
II Roz. zagadnienie pierwsze. Różnica między dziełem naukowym a literackim u Dantego. Pojęcie dzieła naukowego stosuję dla wygody za interpretacją czterech sensów Pisma. Zarówno bowiem w Piśmie jak w dziele naukowym sens dosłowny przedstawia się inaczej a inaczej w poezji – według Dantego daję przykłady interpretacji czterech sensów u XXX, Hugona od św. Wiktora, Alb.W, św. Tomasza /niestety nie został wpisany przez p. W i zagubił się -/ Jest to hist I,II – na samym początku, której XXX nie egz I, a 10. Jest także cytowany u XXX – może jedyny jego tekst o czterech sensach, wyjęty z Seminarj. Teolog. gdyż inne skąd inąd (XXX Dante XXX) znajdują się u mnie na biurku albo na kanapie I proza. Po pierwszym sformułowaniu myśli Dantego należy urwać i zamiast dalszego tekstu francuskiego wstawić to, co o tym napisałem po polsku: zdaje się 12 strona.
Zagadnienie 2 należałoby rozpocząć od bladego (blado wyszedł ze zmęczenia) tekstu polskiego gdzie jest nawiązanie do Dimostrazioni i XXX z XXX a potem przejść do tekstu francuskiego, który ma różnie dotąd utrzymane odpowiedniki polskie. Powinna by tam być na koniec notatka o wpływie myśli u XXX św Augustyna / De quantitate animae/, św. Bernarda a wreszcie obszerna Ryszarda od św. Wiktora.
3. Zagadnienie ma się odnosić wyłącznie do poznania ekstatycznego. W tekście francuskim jest ten ustęp trochę przegadany i trzeba by go wygładzić.