/

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965

Data powstania 18.05.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

POLSKA AKADEMIA NAUK          n                           n                   Warszawa, dnia 18. maja 1965r.
         n                    n                    n                    n                      n Palac Kultury i Nauki

L. dz. WI-95/65

Ob. prof. dr Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14

      n            W ślad za pismem z 5 maja br. Wydział I PAN uprzejmie informuje, że dla uniknięcia komplikacji przy wysyłaniu materiałów za granicę Oddział PAN w Krakowie może we własnym zakresie przeprowadzić wymagane formalności zgodnie z załączonymi w odpisach ustaleniami Sekretarza Naukowego PAN.

2 zał.

n Z-ca Sekretarza Wydziału
 n            [podpis]
/Prof. dr Tadeusz Cieślak/