/

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.09.1952

Komitet redakcyjny BKF                                              n                                   Kraków,  dn.  1.IX.52 r.
Dział: filozofia niemiecka
n               L 49/52

 

Do
 Komitetu Redakcyjnego B.K.F. przy P.W.N.
Warszawa, Foksal 17

 

Donoszę uprzejmie, że syn ś.p. prof. Wartenberga nazywa się Jan Wartenberg i pracuje w Centrali Spółdzielni Inwalidów w Gdyni, ul. Abrahama 89-91.
Donoszę nadto, że Biblioteka Miejska w Gdańsku posiada egzemplarz I wydania Zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten” i  że można by w Gdański sporządzić fotokopię kartki tytułowej. Przypuszczam też, że Biblioteka Gdańska byłaby skłonna wypożyczyć Komitetowi Redakcyjnemu BKF egzemplarz dla sporządzenia kliszy. Prócz tego Biblioteka posiada kilka portretów Kanta. Może Komitet mógłby kazać sporządzić kilka zdjęć celem dokonania wyboru jednego z nich dla polskiego tłumaczenia „Uzasadnienia metafizyki morlaności”. Wiadomość tę posiadam od p. Dr Dąmbskiej, które z pewnością chętnie dopomoże w sprawach poruszonych.

Łączę wyrazy prawdziwego poważania