/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.06.1924

We Lwowie, 5. czerwca, 1924.

 

            Szanowny Panie Doktorze!

Rada wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza uchwaliła na swem wczorajszem posiedzeniu jednomyślnie dopuścić Pana Doktora do habilitacyi z filozofii.

Kolokwium habilitacyjne odbędzie się – mam nadzieję – około 20. b.m. – ale nie mogę ręczyć, czy nie nastąpi przyspieszenie lub opóźnienie tego terminu. Zależy on bowiem nie tylko od tego, na kiedy Dziekan zwoła posiedzenie Rady wydziałowej, lecz także od tego, kiedy otrzymam ostatecznie odbitki streszczenia – bez nich bowiem nie mogę referować Pańskiego podania quoad meritum na Radzie wydziałowej, a zanim nie zreferuję go, nie może się odbyć kollokwium. A co się tyczy druku streszczenia, przynaglam go, o ile to możliwe, gdyż rzecz znajduje się w rękach samego Balzera.

List Pański z 26. maja ze streszczeniem prac, list z 27. maja i kartkę z 29. maja otrzymałem. W Jahrbuchu adnotacya o przedstawieniu pracy w Tow. naukowem zbyteczna. Co się tyczy „essencyonalny” czy „essencyalny” – stwierdzę, skoro znajdę chwilkę czasu – obecnie przez trzy tygodnie przewodniczę codziennie egzaminom nauczycielskim, więc czasu mi zupełnie na to brak.

Łączę serdeczne pozdrowienia

K. Twardowski