/
EN

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 21.03.1968

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE                                         Warszawa dn. 21 marca 1968 r.

                      WARSZAWA

               Pałac Kultury i Nauki

ptr. XVI, pok. 1623. ———–tel. 30-01, wewn. 25-56

                                                                                                   Pan Prof. dr Roman INGARDEN

                                                                                                   Kraków

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Uprzejmie zawiadamiam Pana Profesora, że Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Filozoficznego na posiedzeniu w dn. 16 marca 1968 r. z żalem przychyliło się do życzenia Pana Profesora, by nie prosić Go o dalsze pełnienie obowiązków członka Zarządu Głównego.

           Pełnienie przez Pana Profesora funkcji członka Zarządu przez szereg lat było wydatną pomocą w pracach Zarządu i przyczyniło się w znacznej mierze do uzyskania lepszych wyników jego działalności.

            Wyrażam Panu Profesorowi serdeczne podziękowanie za duży wkład wiedzy i pracy w dzieło pomyślnego rozwoju Towarzystwa i życzę dalszych lat owocnej pracy naukowej.

            Proszę przyjąć wyrazy szacunku

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                         Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

                                                                                               /Prof. dr Tadeusz Kotarbiński/