/
EN

Prośba o rezerwację z 22.09.1964

Data powstania 22.09.1964
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu dokument

Prof. Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14               n                   n                   n Kraków, 22 września 1964 r.
tel. 36547

Sprawa wyjazdu do NRF i Austrii

 

Polska Akademia Nauk
Biuro współpracy naukowej z Zagranicą.

            n        Zgodnie z ustną informacją donoszę uprzejmież że na mój list z dn. 8 bm, otrzymałem wczoraj ze Studienstiftung /Bad Godesberg, Koblenzerstrasse 77/ list z dn. 15 września, w którym Studienstiftung donosi mi w sprawie podróży mojej co następuje:
       n        ”Für eine Fahrkarte sorgen wir und konnen sie Ihnen, wie Sie wünschen, im Laufe der nächsten Woche zuschicken. Von de zwei durchgehenden Zügen von Warschau aus haben wir uns für den entschieden, der 0,15 Uhr ab Warszawa Główna fährt und un 8.18 in Berlin-Ost eintrifft. Dort mussten Sie vom Schlafwage in den Kurswagen Warschau-Paris ums teigen, wären um 15.40 Uhr in Hannover, das Sie um 16,05 Uhr wieder verlassen, und komme um 16.58 Uhr in Hameln /der Bahnstation für Schwobber/ an. De andere in Frage kommende Zug fährt zeitlich sehr unginstig. Die Schlafwagenkarte wird mit „offener Buchung” aus gestellt, so dass Die Akademie den festgesetzten Termin einsetzen lasse kann. Von Hameln aus werden wir Sie mit dem Auto abholen; fuis die Karte zur Weiderreise nach Wien sorgen wir dort.”

            n        Ponieważ tzw. Aesthetik Tagung, w której mam wziąć udzi zaczyna się 19 października, przypuszczam, że powinienem być 18-go popołudniu w Schwobber, wobec tego należy wyjechać z Warszawa w nocy z 17-go na 18 pociągiem wyżej wskazanym. // nota bene należy sprawdzić, o której godzinie ów pociąg odchodz po powrocie do czasu zimowego. Będę tedy wdzięczny, jeżeli P.A.K. będzie tak dobra zarezerwować mi miejsce w wagonie sypialnym na noc z 17 na 18 października. Nie wiem wprawdzie, której klasy bilet mi przyślą, gdyż sam o tym nie pisałem, ale należy przypuszczać że raczej klasy pierwszej, jakkolwiek to nie jest pewne, gdyż na Zochodzi prawie nikt nie jeździ klasą pierwszą. Ponieważ jednak obiecują, mi przysłać bilet w ciągu przyszłego txgodnia, więc skoro tylko bilet ten dostanę, niezwłocznie zawiadomię Biuro Współpracy o stanie rzeczy.
       n        Orygniał listu Studienstiftung gotowy jestem złożyć w PAN jeżeliby to bylo potrzebne, w chwili przyjazdu do Warszawy.
       n        Studienstiftung prosi jeszcze PAN uprzejmie o poparcie mego podania o wize NRF. Podanie to złożyłem osobiście w Biurze przepustekt dla NRF zaznaczając, że czynię to w Imieniu PAN. Przedłożyłem także zaproszenie Studienstiftung i telegra który do mnie w tej sprawie wysłano. Prosiłem, by skoro tylko wiza nadejdzie zawiadomiono o tym PAN.

 Łączę wyrazy prawdziwego poważania
/prof. Roman Ingarden, senior/