/

List od Romana Suszko z 15.02.1965

Data powstania 15.02.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka odczyty

  n   POLSKA AKADEMIA NAUK                            n                          Warszawa, dnia 15.II.1965r.
INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII
Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat

 

 

Ob .
Prof. Dr Roman INGARDEN

K R A K Ó W
UL. Biskupia 14 m. 15

 

Kolejna /jedenasta/ konferencja Grupy tematycznej historii logik odbędzie się w Krakowie w dniach 23, 24 kwietnia br./piątek, sobota/.
W związku z tym zapraszam Pana do przygotowania na tę konferencj referatu, komunikatu lub informacji w jakiejkolwiek innej postaci, dotyczącej zainteresowań Pana w tej dziedzinie. Krótką, kilkunastowierszową zapowiedź przygotowanego przyczynka zechce Pan nadesłać do 15 marca br. na ręce Prof.dr Tadeusza Czeżowskiego, Toruń, Uniwersytet M. Kopernika, jako organizatora konferencji. Program konferencji i dokładniejsze dotyczące jej informacje zostaną rozesłane uczestnikom po zorientowaniu się w materiale dyskusyjnym.

 

Kierownik Zakładu Logiki
  n     [podpis]
/Prof.dr Roman Suszko/