/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 19.03.1968

POLSKA AKADEMIA NAUK                             v                              Warszawa, dnia 19 marca 1968 r.
WYDZIAŁ I NAUK SPOŁECZNYCH                 v                       v             Pałac Kultury i Nauki
     v          L. dz. WI-112/5nw-   /68

 

Pan
Prof.dr Roman Ingarden
Kraków 2,Biskupia 14 m 15

 

       v         Niniejszym pragnę sprostować omyłkę jaka zaistniała w tekście naszego pisma z dnia 15 marca b.r. – na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw nagród wydziałowych w       dziedzinie filozofii, pedagogiki i psychologii wybrano prof.dr Władysława Tatarkiewicza, zaś prof.dr Tadeusz Kotarbiński został jej członkiem.

 SEKRETARZ WYDZIAŁU I
     v     St Żółkiewski
/Prof.dr Stefan Żółkiewski/