/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 22.02.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                       v              Warszawa, dnia 22.II.1966 r.
     v                                                             v               v          Pałac Kultury i Nauki

L. dz. SN/53/796/66

 

     v        Wielce Szanowny Panie Profesorze!

     v        W dnia 12-19 września br. Komitet Badań nad Kulturą Współczesną PAN organizuje międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom semiotyki, którą chciałby uczynić punktem wyjścia dla organizacji Międzynarodowego Komitetu stale pracującego a poświęconego tym zagadnieniom.
     v        Ramowy program naszego spotkania przewiduje następujące problemy: 1/ typologia znaku, 2/ języki sztuczne, 3/ semiologiczna problematyka języka naturalnego, 4/ systemy znaków w sztuce, 5/ najważniejsze istniejące teorie w zakresie semiotyki ogólnej.
     v        Cieszylibyśmy się bardzo, gdyby Pan Profesor zechciał wziąć udział w naszym spotkaniu, czy to w charakterze referenta, czy to w charakterze dyskutanta.
     v        Doświadczenie naszych spotkań poucza, iż ich sukces zależy od wcześniejszego dostarczenia tekstów uczestnikom. Gdyby zatem Pan Profesor zechciał wziąć udział w naszym spotkaniu prosilibyśmy o poinformowanie nas o swoim temacie do dnia 15 marca i o nadesłanie nam swego tekstu, w którymś z czterech przyjętych międzynarodowo języków, nie później niż do dnia 30 czerwca br.
     v        Obecność Pana Profesora jest dla nas jednak tak istotna, że będziemy za nią wdzięczni nawet jeśli z powodu nawału zajęć nie dotrzyma Pan Profesor dwóch ostatnich warunków.
     v        Oczekując łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy prawdziwego szacunku

St Żółkiewski
/Prof. dr Stefan Żółkiewski/