/
EN

List od Stanisława Wędkiewicza z 28.05.1948

ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET DES LETTRES

CENTRE POLONAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES A PARIS

 

Paryż, 23, rue Taitbout
 n          28.5.48.

 

Wielce Szanowny Panie Kolego,

   n      Za list z dnia 21 maja uprzejmie dziękuję. Nie są dla mnie pocieszające zawarte w nim wiadomości. Z Akademii nie nadesłano żadnych instrukcji ani materiałów na sesję Union Académique. Zresztą i mój wyjazd do Brukseli nie jest całkiem pewny wobec tego, że mimo obietnic i zapowiedzi , od dwu miesięcy oczekuję na próżno na przekazanie normalnej, dzisiaj zupełnie niewystarczającej, dotacji. Stacja wegetuje obecnie dzięki drobnym pożyczkom , jakie tu i tam zaciągam ; są to jednak kwoty znikome , z których nie sposób wykroić funduszu niezbędnego na wyjazd do Belgii. Zdaję sobie sprawę z zamieszania, jakie zapanowało w Akademii po zgonie generalnego sekretarza i liczę nato , że wybór następcy ( t.zn. prof. Dąbrowskiego ) w dniu 5 czerwca zmieni tok urzędowania na sprawniejszy. Wątpliwe jednak , czy polepszenie to wyrazi się jeszcze na czas i umożliwi mi podróż do Brukseli.
 n      Rozpoczęcie druku „Archivum Neophilologicum” zależy teraz tylko od Pana , t.zn. od ostatecznego skontrolowania dwu artykułów; śp. Księdza Michalskiego i artykułu Pańskiego.
 n      Zaproszenie mnie przez Komisję Filozoficzną PAU jest dla mnie miłą niespodzianką , ale jest to zaszczyt niezasłużony przeze mnie. Może uda mi się podczas feryj przygotować mały referat na temat związany z filozofią języka , i w ten sposób usprawiedliwić apel Komisji Filozofioznej.
 n    Łączę wyrazy wysokiego poważania i serdeczne pozdrowienia
 n       n       n       n             n       n                         Stanisław Wędkiewicz

JWPan Profesor Roman Ingarden
Kraków, Plac Biskupi 14