/
EN

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948

Warszawa 24.1. 48

Szanowny i drogi Panie Kolego, oba listy otrzymałem, dziękuję za nie i zaraz odpisuję.

1.      Najpierw, co do artykułu Gaweckiego, to jest to zupełne nieporozumienie. Oczywiście nie skreśliłem informacji o Pana działalności w Krakowie, przeciwnie. Raczej chcę dodać pewne szczegóły. Natomiast skreśliłem próbę charakterystyki (wiecznie to samo: „przedstawiciel fenomenologii”, „uczeń Husserla” itd.), bo w artykule o Lwowie, który pójdzie na wcześniejszym miejscu, jest już ta charakterystyka, tylko obszerniejsza.

2.      Co do „Kwartalnika”, to cieszę się, że sprawa już sfinalizowana. Chętnie dam coś do niego, ale w tej chwili nie jest to możliwe, muszę się skupić na III tomie Historii Filozofii.

3.      Ministerstwo nie zwołało do tej pory owej narady filozoficznej.

4.      Co do Kongresu Amsterdamskiego, to w całej pełni popieram tę myśl, aby go zorganizowała P.A.U.; aby ona zwróciła się do Min. Oświaty o subwencję i paszporty. Mówiłem już nawet o tym z Sekr. Generalnym. Sam chcę pojechać na Kongres. Streszczenie referatu właśnie wysyłam do Komitetu. Jeśli Zarząd P.A.U poleci mi, abym był jej delegatem, to chętnie się tego podejmę. Naturalnie, gdy będzie owa narada w Ministerstwie, to podniosę i tam sprawę Kongresu.

5.      Naturalnie trzeba skorzystać z możliwości wydania prac ks. Michalskiego po angielsku, – ale to jest niezależne od naszego wydania.

6.      Czy nareszcie sprawa Komisji Filozoficznej jest już zatwierdzona przez Zarząd? Bardzo bym chciał, byśmy zaraz po zatwierdzeniu 1) rozesłali zawiadomienia do członków, 2) utworzyli przy „Komisji Filozoficznej” „sekcję Historii Filozofii w Polsce”, 3) przeprowadzili wybory nowych współpracowników, 4) zaczęli w marcu (prawie cały ten miesiąc chcę spędzić w Krakowie) działalność Komisji. Czy Pan zgadza się na ten projekt?

Uścisk dłoni łączę

W Tatarkiewicz