/
EN

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 04.07.1951

Data powstania 4.07.1951
Powiązane miejsca Kraków
Sygnatura w archiwum K_III-26_D_31
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list

Prof.Roman Ingarden                                                            n                  Kraków, dn. 4.VII.1951. r.
Kraków, Biskupia 14.

 

 n          Do
 n             Komitetu Klasyków Filozofii

  n       przy
n               Państwowym Instytucie Wydawniczym

 n                                                       w Warszawie

Przesyłam w załączeniu podpisaną przeze mnie umowę co do tłumaczenia Krytyki czystego rozumu I. Kanta, a zarazem proszę o jej uzupełnienie dwoma następującymi punktami:
I. Uzupełnienie do punktu 9.:

W razie śmierci tłumacza w trakcie pracy nad tłumaczeniem i niedotrzymania wskutek tego któregokolwiek z terminów wyżej wymienionych w umowie, spadkobiercy tłumacza dostarczą wydawcy gotową część tłumaczenia, ale nie są zobowiązani do zwrócenia otrzymanych już przez tłumacza zaliczek.

II. do punktu 10/I. dodać po tym punkcie:

Wobec dostarczania przez tłumacza tłumaczenia partiami przyjmowanie tłumaczenia łrzez wydawcę odbywać się będzie częściami wedle dostarczonego materiału.

Proszę uprzejmie o łaskawe zawiadomienie mię, czy Instytut Wydawniczy /resp. Komitet Biblioteki Klasyków/ przyjmuje zaproponowane przeze mnie uzupełnienia umowy.

 

                                                                                         /prof. Roman Ingarden/

 

do 15.VII. jestem w Zakopanem, adres: Anna Maria, Małe Żywczańskie 28