/
EN

List od Ireny Krońskiej z 06.05.1954

v  KOMITET REDAKCYJNY        v               v             v             Warszawa, dnia 6 maja 1954 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
     v         przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

L.dz. 188 BKF/54              v                         v       Obywatel
     v                       v                       v                     Profesor dr Roman Ingarden
     v                       v                       v                     Kraków – Biskupia 14

 

 

              v         Szanowny i Drogi Panie Profesorze.

              v         Z podziękowaniem potwierdzam odbiór dalszych szpalt Etyki, które przekazałam natychmiast prof. Kołakowskiemu. Wedle harmonogramu I korekta po przełamaniu powinna była nadejść do nas 27 kwietnia, dotychczas jednak nie nadeszła i w tej chwili reklamujemy w drukarni. Sądzę, że opóźnienie nie będzie jednak duże, to też dokończenie I korekty jest niestety bardzo pilne.
     v         W sprawie papieru piszemy do Krakowskiego Oddziału P.W.N. /dyr.Negrey/.
     v         Te stronice Krytyki, które są bardzo pokreślone, trzeba bezwzględnie przepisać.
     v         Prowizorycznie ustalony termin posiedzenia Komitetu przesunie się prawdopodobnie do ostatnich dni maja. O dokładnej dacie zawiadomimy Pana Profesora i prof. Tatarkiewicza odpowiednio wcześnie.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku.
     v          i serdeczne pozdrowienia
     v                       v                    v            Krońska Irena
     v                       v                    v            I Krońska
     v                       v                    v            Sekretarz

384/FT

P.S. Ponieważ Etyka nie nadchodzi, może Pan Profesor zechciałby się                     dowiedzieć bezpośrednio w krak. oddziale PWN, jak sprawa wygląda. Jestem                     trochę spóźnieniem zaniepokojona.      IK