/

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.08.1933

REDAKCJA PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO
WARSZAWA
BOUDENA 6 – TEL. 46-42

 

DN. 24. VIII. 1933

            Szanowny Panie Doktorze,

            Uprzejmie dziękuję za kartkę i poinformowanie mię o stanie artykułu o dziele muzycznem.

            To, że artykuł nie jest ukończony, nie przeraziło mię: sam zdecydowałem się przesunąć termin składania zeszytu na początek października. Natomiast nie mogę ukryć, że oszołomiła mię i zmartwiła wiadomość, że art.ma liczyć 5arkuszy. Oczywiście, cyfra absolutnie wzięta nie jest wielka, ale gdy oczekiwało się 1 arkusza i gdy cały zeszyt liczy 5 ark., to obraca to w niwecz wszelkie zamiary redakcji.

            Mogę conajwyżej dać dwa ciągi, a każdy z nich może być najwyżej po półtora arkusza. W ten sposób dociągnęło by się do 3 ark. Może jednak będzie Pan mógł rzecz w tych maksymalnych granicach skrócić, dać niejako streszczenie swej rozprawy ? Proszę nie uważać targów tych za barbarzyństwo, bo to jest tylko liczenie się z możliwościami pisma. Zresztą sam usiłuję dostosować się do sytuacji naszej i drukuję właściwie nie same prace, lecz ich ekstrakty, – to może daje mi pewne prawo proszenia o to współpracowników. Będę wdzięczny Panu, jeśli zechce zawiadomić mię czy zgadza się na moją propozycję i czy zatem mogę liczyć w początku października na pierwszy ciąg ?

            Mam już w tece obszerne sprawozdanie z „Liter. Kunstwerk”, pójdzie do IV-go zeszytu.

            Wyrazy szacunku i uścisk dłoni łączę

            WTatarkiewicz