/
EN

List od Ireny Krońskiej z 21.09.1954

     c   KOMITET REDAKCYJNY                c                 Warszawa, dnia 21 września 1954 r.
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII
     c        c        c   przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

     c        c        c        c        c        c        c  Ob.Prof. Dr
     c        c        c        c        c        c        c        c    Roman Ingarden

L.dz.416/BKF/54               c        c        c        c     Kraków
     c        c        c        c        c        c        c        c    ul. Biskupia 14 m.15

 

     c        c        c   Szanowny Panie Profesorze,
     c        c       c    potwierdzając ustne porozumienie w sprawie zmiany uprzednio ustalonego terminu konferencji kartezjańskiej przypominamy uprzejmie, że posiedzenie odbędzie się dnia 9 października br o godz. 10 w Państwowym Wydawnictwie Naukowym.

Łączymy wyrazy szacunku
XXX

I Krońska