/
EN

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955 (a)

 c KOMITET REDAKCYJNY         c                                 Warszawa, dnia 7 czerwca 1955 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
 c   c   c          przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym                 c   c        Ob. Prof. Roman Ingarden

L.dz. 232/BKF/55                                         c   c      c                Kraków
 c   c                      c  c   c   c   c   c   c   c                                 c ul. Biskupia 14 m.15

                                Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Biblioteki Klasyków Filozofii odbędzie się we środę 29 czerwca 1955 r. o godz. 10 min.30 w siedzibie Państwowego Wydawnictwa Naukowego, ul.Krakowskie Przedmieście 79.

    v      v      v  Porządek dzienny:

  1. Protokół z poprzedniego posiedzenia
  2. Realizacja planu wydań na rok 1955 i plan wydawniczy na 1956 r.
  3. Propozycje dalszych wydań z dziedziny filozofii starożytnej /Platona Prawa, Plotyna Enneady i Plutarcha pisma wybrane/
  4. Wolne wnioski.

    v      v      v      v      v          v      v      v      v      v         Irena Krońska
    v                                v      v      v      v      v      v      v      v           I Krońska
    v                      v      v      v      v      v      v      v      v      v  Sekretarz