/
EN

List od Ireny Krońskiej z 05.04.1966

c    KOMITET REDAKCYJNY                                                c             Warszawa, dnia 5.IV.1966
BIBLIOTEKI KLASYKÓW FILOZOFII                         c                        ul. Miodowa 10
przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym

Pan
prof. dr Roman Ingarden
Kraków
ul. Biskupia 14 m.

 

c      c    Szanowny Panie Profesorze,

c      c w związku z ostatecznym rozliczeniem Studiów z estetyki uprzejmie komunikuję, że przy ustalaniu objętości dzieła powstał błąd: podano objętość w arkuszach wydawniczych zamiast w autorskich – jest ich 59,65 a nie 63. Polecenie wypłaty na resztę honorarium tj. 29.856 przekazałam dzisiaj do działu finansowego. Ogromnie przepraszam Pana Profesora za tę niedokładność.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
i serdeczne pozdrowienia

I Krońska
Irena Krońska