/
EN

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14         v                     v         v         v              Kraków, 18.X. 1965 r.

 v       Droga Pani Ireno,
 v                dziękuję Pani za list i przesłanie „Przedmowy” do przeglądu i rewizji. Właśnie przeczytałem tekst przepisany w PWN dokonałem na nich tych poprawek, które dało się krótko załatwić, nadto załączam szereg not, które może trzeba będzie uwzględnić przez przepisanie lub dopisanie w tekście mi przesłanym, który wraz z moim pierwszym tekstem redakcyjnym zwracam Pani w załączeniu do niniejszego listu.
 v       Dziękuję Pani za pomoc w sprawie koron. Musiałem ostatecznie zatelegrafować i sprawę załatwiono. W następstwie tego miałem dziś być w Warszawie, żeby pieniądze odebrać i stamtąd pojechać do Pragi /nie rozumiem, dlaczego nie można było tych pieniędzy wprost przekać do NBP na moje konto do Krakowa, ale mniejsza o to/.
 v       Niestety w piątek poszedłem jeszcze raz do mojego lekarza, u którego od kilku lat się leczę i który mię miał także teraz w swe opiece. Niestety dlatego, że po ponownym zbadaniu ostatecznie doradził mi, żebym teraz nie jechał do Pragi, zwłaszcza sam, bez nikogo z mojej rodziny. Twierdzi wprawdzie, że to nie dlatego, by groziło jakie niebezpieczeństwo, lecz żebym się psychicznie czuł lepiej. Chodzi o to, że stany nadciśnienia, związane niewątpliwie z tym, że w ostatnim roku za dużo pracowałem, nie zostały jeszcze uregulowane, tzn. ciśnienie nie ustabilizowało się,lecz istnieje dość znaczna pobudliwość. Lekarz więc nie chce, żebym się przemęczał, podniecał odczytami itp. Nie chcąc niepokoić mojej żony, zdecydowałem pójść za raą lekarza i dziś odwołałem listem do Patočki i prof. Svobody w Pradze mój przyjazd, a zarazem napisałem do Zaiks-u czy mogą mi pieniądze na razie przechować. Wkładka paszportowa jest ważna do 23 grudnia, ale pewnie już w tym roku nie wyjadę, może na wiosnę. Czuję się subjektywnie dość niepewnie, choć jakichś niekorzystnych wyraźniejszych objawów nie ma. Badało mię zresztą dwu reurologów, a nadto przepro dzono badania cholesterolu, wszystkiń badania wypadły korzystnie.
 v       W ostatnich czasach byliśmy tu zresztą dość przejęci wypadkiem Gierulanki, która wpadła pod samochód, ale na szczęści została tylko potrącona a nie przejechana. Wskutek tego została tylko potłuczona bez żadnych złamań. Leży w szpitalu od 10 dni, ma pod koniec tego tygodnia powrócić do domu i ma się już dobrze. Ale dano jej jeszcze dwa tygodnie urlopu w UJ, przez jakiś czas nie będzie mogła pracować naukowo. Opracowanie indeksu do Idei ulegnie więc pewnemu opóźnieniu, ale to chyba jeszcze nie jest pilne.
 v       Ja się staram także mniej pracować. Ale czy to wiele pomoże nie wiadomo. Po prostu starzeje się człowiek i na to nie ma rady. Dziś dostałem Spór niemiecki tom II2. W ten sposób zakończyła się praca nad tym wydaniem i zostało zrealizowane od lat żywione przeze mnie dążenie. Gdyby nie pater van Breda, który w r. 1957 uniemożliwił to wydanie u Nijhoffa w Hadze, to byłoby to się już kilkalat temu było zrealizowało. Choć wówczas tekst niemiecki nie był jeszcze gotowy. I myślę, że tekst obecny jest orzecież lepszy, niż był wówczas. Egzemplarz dla Pani mam, być może poślę Pani pocztą, bo na razie nie mam zamiaru jechać do Warszawy. W każdym razie napisałem dziś, że nie przyjadę na posiedzenie Instytutu Filozofii w środę.
 v       Serdecznie Panią pozdrawiam

 

 

 

NOTY DO TEKSTU „PRZEDMOWY” /przepisanego/.
Prócz tego, co sam wstawiłem w tekst mi przesłany należy uwzględnić następujące uwagi:
1. Str. 1 nota, w.10
 v       Jeżeli nie można zostawić Edith Stein /co moim zdaniem należy zrobić./, proszę napisać: E. Stein.
2. str. 2. w. 2-3 od góry
 v       Wstawić proszę tytuł oryginalny „Krisis der europäischen Wissenschaften und die reine transzendentale Phänomenologie”.
3. str. 2. tekst od dołu
 v       Czy nie można zostawić:Idei I?
4. str. 5. w. 2 od góry
 v       Po „przykładach” wstawić: zrealizowana i tym samym
5. str. 6. w. 3 od góry
 v       Zamiast „Powojenni” wstawić : Po pierwszej wojnie światowej
6. str. 7. w. 4 od góry
 v       Zamiast „tych” – wstawić : wspomnianych
7. w. 6 od góry do odnośnika wstawić pod tekstem:
 v       ++W Krisis der europäischen Wissenschaften…” a także w Phänomenologische Psychologie” /Husserliana IX/.
8. str. 9 w. 1. od góry
 v       Po słowie „późniejszych” wstawić : „dotychczas ogłoszonych”
9. Str. 9 w. 11 od góry
 v       „petitione” nie podoba mi się. Może zamienić zdanie na
 v        v       „którą obarcza nieuchronna petitio principii”?
10. str. 9. od dołu w. 0-3.
 v       Przeredagować zdanie:
 v       „latach rozróżniać tzw. redukcję eidetyczną od redukcji transcendentalnej. Pierwsza stanowi warunek bezbłędnego uprawiania ejdetycznie nastawionej ontologii formalnej i ontologii  v       v        v     materialnych, druga ma stworzyć dostęp”
 v       Na końcu zaś tego zdania w. 1. od dołu dodać:
 v       „Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Husserl redukcję eidetyczną we wszystkich swych badaniach ontologicznych faktycznie stosował, tylko jej pojęciowo i terminologicznie nie odróżniał od redukcji transcendentalnej”.