/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.10.1918

Data powstania 2.10.1918
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

Lwów, 2. paźdź. 1918.

 

 

                       Szanowny Panie Doktorze!

Odpisując na list z 15.IX. br. donoszę, że Ruch filozoficzny chętnie zaliczy Pana do swoich współpracowników, korzystając z Pańskiej gotowości do nadsyłania mu sprawozdań z prac reprezentujących wspomniane w liście Pańskim kierunki filozoficzne. Proszę tedy przede wszystkiem o sprawozdanie z dwóch tomów Jahrbuchu – pisanych jednak tak, aby mogli je zrozumieć także niefenomenolodzy, u których nie można supponować znajomości pewnych specyficznych terminów Husserlowskich. – Co się tyczy Pańskich rękopisów, które były w przechowaniu śp. Stögbauera, zapytam o nie Dra. Błachowskiego, skoro wróci z urlopu.

Łączę serdeczne wyrazy

Dr K. Twardowski