/
EN

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.01.1925

                                                                                                                 Wilno, 11. Stycznia 1925.

     Wielce Szanowny Panie Doktorze!

Prócz niniejszego potwierdzenia odbioru materiałów od Überwega, chcę jeszcze od siebie podziękować za Pana list obszerny. Przez święta zbieraliśmy wraz ze studentami bibliografię z dotychczasowych opracowań i czasopism, tak iż razem z tym, co nadesłali autorzy (autorowie), będzie do rozdzielenia obszerny materiał informacyjny. Redakcję zachowuje sobie Lutosławski, sądzę że wykona on ten materiał znamienicie.

            Cieszę się bardzo, że Pańska habilitacja, o której już dawniej mówił mi Prof. Twardowski, już się odbyła i serdecznie gratuluję. Jak się ma sprawa z Pańskim przeniesieniem się do Lwowa? Czy w krótkim czasie zamierza Pan rozpocząć tam swe wykłady? Będą one tam z pewnością bardzo potrzebne, bo przecież Lwów miał zawsze więcej wykładających filozofię, niż obecnie.

            Żeby właśnie nie ta katedra, którą przedewszystkiem oferuje Prof. Twardowski, to namawiałbym Pana gorąco do przeniesienia się do Wilna. Mówiliśmy o Panu kilkukrotnie z p. Riemerem, /…/ w tutejszem Kuratorjum, którego Pan zna z Torunia i który Pana zawsze mile wspomina. P. Riemer mówił mi, że przeniesienie Pana do Wilna byłoby możliwe w każdej chwili. Wykłady Pana dla naszego uniwersytetu, który ma filozofii jeszcze mniej, niż Lwów, mimo nominalnych trzech katedr, byłyby bardzo cenne i słuchaczy zyskałby Pan wdzięcznych, choć na ogół gorzej niż we Lwowie przygotowanych.

            Święta spędziłem w Wilnie, nigdzie nie wyjeżdżając, ponieważ musiałem czas wolny od wykładów obrócić na te zajęcia, na które brak czasu w ciągu wykładów. Żałuję jednak, że nie mogłem być we Lwowie i widzieć się z tamtejszymi filozofami, z którymi zawsze o wielu rzeczach jest do pomówienia.

                                                                            Łączę serdeczny uścisk dłoni

                                                                                              Czeżowski