/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.10.1920

We Lwowie, Mikołaja, 4.  19. X. 1920

 

 

            Szanowny Panie Doktorze!

Otrzymawszy dzisiaj list Pański spieszę przesłać serdeczne życzenia z powodu Ojcostwa! Wielka to radość zostać ojcem, ale i wielka odpowiedzialność. Dlatego mówi niemieckie przysłowie: Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr!

            Co do sprawozdania Pańskiego z Jahrbuchu, jest ono już przeznaczone do numeru listopadowo-grudniowego Ruchu filozoficznego. Sam pamiętałem o tem, by się ono nie przeciągnęło poza rok 1920. Za sprawozdanie z Bergsona L’Énergie spirituelle będę bardzo wdzięczny! – Dziękuję za wiadomości o filozofach warszawskich. My rozpoczynamy tu w Towarzystwie filozoficznem pracę w najbliższą sobotę. Na pierwszy ogień idzie Dr Kaczorowski z odczytem „O sądach złożonych”.

            Raz jeszcze życzą wszystkiego najlepszego dla synka i jego rodziców zasyłam serdeczne pozdrowienia.

K. T.