/
EN

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd 2

Drogi Panie Profesorze, Zawsze esprit de l’escalier. Być może z racji pełnienia mnie przez funkcje dziekańskie które coraz więcej mi sprawiają bólów.
Zapomniałem mianowicie poprosić Go, by wziął udział 4.IV. b.r. w uroczystości ku czci 80-lecia W.T. Mało tego, bardzo Pana proszę w imieniu a) Wydziału 1-ego PAN (od p. St. Żółkiewskeigo) b) Polskiego Tow. Filoz. (od p. J. Kotarb.) i c) Dziekanatu alias Rady Wydz. Fil. UW, by zechciał Pan powiedzieć parę okolicznościowych słów jako czołowy estetyk polski. Ponadto łączą Pana przecież z p. WT. więzy koleżeńskie. Chcę rzecz tak zorganizować: I część oficjalna z przemówieniami b. krótkimi: Borkowskiego, Turskiego i Kotarbińskiego oraz trochę dłuższym Pańskim oraz odczytami autoreferatu nauk. teor. (rodzaj samookreślenia sią) WT. odczytam to chyba ja II część oddzielną, późniejszą w węższym gronie, z referatem jubilata oraz potem lampką wina.

 

 

Ukłony i pozdrowienia
Stefan Morawski

Prof. dr
ROMAN INGARDEN
KRAKÓW
ul. Biskupia 14/m. 15