/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

POLSKA AKADEMIA NAUK                                      v               Warszawa, dnia 26.II. 1964 r.
            v                  v                  v                  v                      vPałac Kultury i Nauki

L. dz. W.I.Og/64

 

Obywatel
Prof. dr Roman Ingarden
Kraków

 

Szanowny Panie Profesorze,

Dziękuję uprzejmie za list z dnia 5.II.br, który zawiera cenne wyjaśnienia dot. Międzynarodowych Zjazdów Estetyki. Informacji wyczerpujących o organizacji międzynarodowej estetyków dotychczas nie posiadaliśmy z dwóch przyczyn: do niedawna członkowie Międzynarodowego Komitetu tkwili przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, po drugie zaś żaden z członków Akademii nie wyjaśniał „prehistorii” tej organizacji.
   v         Niestety nie ułatwia mi to sytuacji, bowiem w okresie sporządzania planu wyjazdów /czerwiec r.ub./ zgłosił swój wyjazd na ten Kongres prof.W.Tatarkiewicz. Komisja do spraw zagranicznych przy Wydziale wniosek zaakceptowała, a więc plan stał się obowiązujący o czym prof.Tatarkiewicz został powiadomiony.
   v         Oddając Panu Profesorowi pełną rację trudno i niezręcznie byłoby mnie w tej chwili poczynić zmiany.
   v         Co do składek, nie bardzo rozumiem informatorów Sekretariatu, że są wolne jeszcze dewizy i można występować z nowymi wnioskami, bowiem plan Wydziału przekroczył przyznaną mu sumę dewiz, tym samym nie ma 1 dolara rezerwy.
   v         Jeszcze raz zapewniam, że dołożę starań, ażeby pomóc Panu Profesorowi przy wyjeździe do niczego innego, niestety, nie mogę zobowiązać się.

Łączę wyrazy wysokiego szacunku
St Żółkiewski
/prof. dr Stefan Żółkiewski/