/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 28.12.1967

Prof. dr STEFAN ŻÓŁKIEWSKI                                       v            Warszawa, dn. 28.XII.1967r.

 

 

 

        v        Wielce Szanowny Panie Profesorze!

        v        Dziękuję bardzo za kartkę pisaną z Krakowa 2.12.67. Wróciłem niedawno z Paryża i dlatego odpowiadam na nią dopiero teraz. Dziękuję bardzo za artykuł i listy z Oslo. Doszły do mnie i starałem się załatwić sprawy w listach poruszone. Mój list zawierający podziękowanie i prośbę dotrzymania terminu dotyczy zgłoszenia przez Pana Profesora tematu na Kongres Semiotyczny, który jak Pan Profesor wie ma się odbyć w końcu sierpnia 68 w Warszawie. Przypominam, że Pan Profesor listem wysłanym z Rabki 20 lipca 67 zgłosił temat pt. „O celowości uogólnienia pojęcia znaku”. Układając program naszego Kongresu, który wkrótce będziemy musieli wysłać do jego uczestników sądziliśmy, że będziemy mogli umieścić wystąpienie Pana Profesora w programie pierwszej Sesji Plenarnej /pierwsze przedpołudnie Zjazdu/. Jesteśmy w stanie powielić tekst tylko, jeśli go dostaniemy przed 1 kwietniem 1968. Bardzo zatem proszę Pana Profesora o wiadomość, czy możemy liczyć na tekst Pana Profesora.
Łączę serdeczne życzenia noworoczne.
  v        W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi łączę wyrazy
  v        prawdziwego szacunku

     v    St Żółkiewski
Prof. dr Stefan Żółkiewski