/
EN

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

      Roztoky, 2. czerwca 1936

 

        Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

     n        Dopiero dziś udaje mi się odpisać na Pański przemiły list z 23. maja.
n        Tytuł wykładu Husserla w Pradze, który właściwie nigdzie, również w zapowiedziach, nie był poprawnie oddany, brzmiał według jego własnego sformułowania w pierwszym wykładzie „O problemie możliwości jakiejś ogólnej nauki o duchu”. Wykłady, każdy dwugodzinny, miały miejsce 14. listopada 1935 r. w Auditorium maximum wydziału filozofii niemieckiej, a 15. listopada na wydziale filozofii czeskiej. Oba wykłady stanowiły spójną całość.
n        Zapraszającymi były zjednoczone praskie towarzystwa filozoficzne (Cercle philos., Kantgesellschaft, Brentanogesellschaft, Philos. Jednota). Poza tym odbyły się jeszcze zamknięte wieczory dyskusyjne w Cercle philos. i w Cercle linguistique de Prague, a do tego inne towarzyskie uroczystości na cześć Husserla.
n        Od samego Husserla nie miałem w ostatnim czasie żadnej wiadomości. Wiem tylko, że wypoczął i wrócił do pracy we Fryburgu. Ja sam nie byłem tam od zimy, mam jednak nadzieję, że jesienią znów będę mógł tam pojechać i że będę mógł omówić z nim ostatnią wersję Log. Studien.
n        W Cercle philos. przez praktycznie całe trzy tygodnie odbywały się wykłady i wieczorki dyskusyjne, a wśród nich szereg wykładów o problemie norm jako przygotowanie do udziału w odnośnej sekcji Kongresu Paryskiego 1937.
n        Pierwszy zeszyt „Philosophii” jest już w druku; ale nie mogę jeszcze powiedzieć, kiedy się ukaże. Wydaje się, jakoby Liebert chciał jeszcze poczekać na wykończenie drugiej części Husserlowskiej rozprawy.
n        Dr Beck, wydawca Philos. Hefte nie otrzymał Pańskiej przesyłki, przynajmniej jak dotąd. Jego obecny adres to: Dr Maximilian Beck, Praga XIX Dejvice, čp. 1681.
n        Jak się Pan ma, Szanowny Panie Profesorze? Czy nie wybiera się Pan jakoś do Pragi?

               n           n        Z serdecznymi pozdrowieniami,

n           n           n           n           n           n         [nieczytelne] Ludwig Landgrebe.