/
EN

List od Stefana Żółkiewskiego z 27.10.1966

POLSKA AKADEMIA NAUK                                   v                               Warszawa, dnia 27.X.1966 r.

L. dz.

Obywatel
Prof.dr Roman Ingarden

   v     Paryż

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

   v     Oczywiście, że nic nie mam przeciw temu, aby Pan Profesor jechał do Louvain   studiować rękopisy Husserla. Przeciwnie, jak Sekretarz Wydziału rad jestem, że tak wybitny znawca fenomenologii jak Pan Profesor będzie miał okazję przestudiowania tak doniosłego        problemu historii najnowszej filozofii, jak rozwój twórczości Husserla.
   v     Mam nadzieję, że nauka polska i PAN odniosą z tego korzyść, gdyż Pan Profesor ogłosi   u nas wyniki swych badań.

 

Życząc serdecznie poprawy zdrowia i ustąpienia
bólów nogi – pozostaję z głębokim szacunkiem

St Żółkiewski