/

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

Data powstania 31.05.1965
Sygnatura w archiwum K_III-26_92
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Problematyka kwestie organizacyjne

POLSKA AKADEMIA NAUK                          n                 n   Warszawa, dnia 31 maja 1965 r.
            n                n                n                n                n     Pałac Kultury i Nauki

L. dz. WI/50/65

 

Urząd Celny PRL
w Zebrzydowicach

 n    Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk prosi uprzejmie o ni stawienie przeszkód prof.dr Roanowi Ingardenowi, członkowi rzeczywistemu PAN, w zabraniu notatek i materiałów naukowych związanych z jego wykładami na uczelniach jugosłowiańskich, gdzie Prof.Ingarden ma wygłosić szereg wykładów, których treść jest znana Wydziałowi I PAN.

 

Z-ca Sekretarza Wydziału I
n          [podpis]
/Prof.dk Tadeusz Cieślak/