/
EN

List do Stefana Morawskiego z 29.10.1969

Profesor Roman Ingarden
Kraków, Biskupia 14      n         n           n           n                Kraków, 29 października 1969 r.

    n     Szanowny i Drogi Panie Profesorze,

    n           n     przez niedopatrzenie nie został niestety wysłany list do Pana Profesora jako członka Zarządu Sekcji Estetyki PTF w sprawie Walnego Zebrania w dn. 3 listopada (został tylko wysłany list-zaproszenie na to Zebranie). Bardzo Pana Profesora przepraszam za to niedopatrzenie i zwravam się do Pan z uprzejmą o łaskawwe zawiadomienie mię , czy Pan Profesor godzi się na odbycie tego Zebrania w podanym terminie. xxxx Proszę tez uprzejmie o wysłanie tego oświadczenia listem ekspres na moje ręce nawet wtedy, gdyby Pan Profesor zamierzał przyjechać osobiście na to posiedzenie. Inaczej musielibyśmy odłożyć odbycie Walnego Zebrania o dwa tygodnie tzn. na 17 listopada, pragnęlibyśmy bowiem mieć formalną zgodę i uchwałę o odbyciu tego Zebrania.
    n     Nie jestem poinformowany, czy i jakie posiedzenia Sekcji Estetyki odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat w Warszawie, jeżeli tak, to proszę nadto uprzejmie o przesłanie mi wykazu odbytych posiedzeń z datami i tytułami wygłoszonych referatów. Otrzymawszy taki wykaz dołączymy go do Sprawozdania z działalności Sekcji Estetyki w latach ubiegłych.
    n     Cieszyłbym się oczywiście, gdyby Pan Profesor mógł przybyć osobiście na posiedzenie. Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

 

    n           n           n           n           n           n           n      (Prof. Roman Ingarden)